دستورالعمل کنترل بهداشتی و مقررات قرنطینه ای نقل و انتقال دام زنده و فرآورده های خام دامی در داخل کشور

دستورالعمل کنترل بهداشتی و مقررات قرنطینه ای نقل و انتقال دام زنده و فرآورده های خام دامی در داخل کشور
اندازه فایل:
507.25 kB
تاریخ:
23. اسفند 1391

دستورالعمل کنترل بهداشتی و مقررات قرنطینه ای نقل و انتقال دام زنده و فرآورده های خام دامی در داخل کشور

تهیه و تدوین:

دفتر قرنطینه و امور بین الملل و هسته تدوین قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور

1385